خدمات پس از فروش

کیا ایران (خدمات پس از فروش دنیای تهویه)

در راستای خدمت رسانی و با هدف رضایتمندی شما مشتریان عزیز شرکت دنیای تهویه از تاریخ  1399/01/01  واحد خدمات پس از فروش خود را گسترده کرده و آن را به شرکت زیر مجموعه به نام کیا ایران انتقال داده است.

لازم به ذکر است تمامی حقوق مادی و معنوی شرکت کیا ایران وابسته به دنیای تهویه می باشد و هر گونه مسئولیت مرتبط با کیا ایران زیر نظارت شرکت مادر است.

امیدوارم با اجرای این روش مدرن در حوزه خدمات پس از فروش بتوانیم نقش خود را به خوبی ایفا کرده و لبخند رضایت را به لبهای شما بیاوریم.

تلفن های پشتیبانی: